پیام مدیرعامل

بسمه تعالی

طراحی،برنامه ریزی و پیاده سازی فرایندهای استراتژیک در حوزه های مالی و انقلاب در فناوری اطلاعات و تعادل بین آنها از جمله

اهداف اصلی شرکت هلدینگ بیزن گلدن وی می باشد. همچنین خلاقیت،تمایز و نوآوری،افزایش در تعداد و کیفیت رقبای

محلی و بین المللی و کنترل سطوح خدمات و مشتری مداری از اساسی ترین ابزارهای رشد و توسعه شرکت ما به شمار می رود.

امید است کلیه این خدمات از سوی خانواده بزرگ هلدینگ بیزنس گلدن وی حهت همراهی با مشتریان گرامی و حفظ

منافع آنان در تمام مراحل کار چه در داخل و چه در خارج از کشور راه گشای این عزیزان باشد.

رئیس هیئت مدیره

مهندس آقایی