مشاوره سرمایه گذاری

مهندسی مالی و مشاوره سرمایه گذاری

امروزه به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمان های درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه، تامین مالی و مشاوره از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می رود از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به تامین مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. مضافاً با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در تمامی زمینه های فعالیت های شرکت ها، امروز نیاز به مشاوران متخصص در زمینه سرمایه گذاری در تمامی شرکت ها و سازمان ها احساس می شود. از این رو شرکت هلدینگ بیزنس گلدن وی در راستای کمک به شرکت ها در جهت تحقق اهداف مشاوره ای در اموری همچون اعطای تسهیلات خطوط اعتباری کوتاه/ میان و بلندمدت به گشایش اعتبار (L/C) و مشارکت در سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت و در راستای اعتلای اهداف مندرج در خدمات بازرگانی این شرکت، مهندسی مالی و مشاوره سرمایه گذاری را به صورت خدمات کارشناسی و مشاوره ای در زمینه های ذیل به مشتریان عزیز ارائه می دهد.

– اظهارنظر نسبت به گزارشات امکان سنجی که توسط دیگران تهیه شده باشد.

– مطالعه، طراحی و تدوین برنامه های ساختار سازمانی، تشکیلات و روش ها، تامین نیروی انسانی و ارزشیابی کارکنان.

– بررسی و تهیه گزارشات اصلاح ساختار مالی و سازمانی شرکت های موجود.

– بررسی و تهیه گزارشات افزایش سرمایه شرکت

– طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیستم های مالی

– ارائه مشاوره در مورد چگونگی مدیریت سبد سهام و انجام مدیریت سبد سهام به وکالت از مشتریان

– انجام مطالعات بازاریابی و تهیه و طراحی برنامه های فروش و بازاریابی و برنامه تثبیت و توسعه بازار

– بررسی و تدوین برنامه های استراتژیک و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف آن

– مطالعه و طراحی ساختار مالی مناسب پروژه های سرمایه گذاری، مشاوره و مذاکره برای تامین مالی آن از منابع داخلی و خارجی

– انجام مطالعات ریسک و مهندسی ارزش و قبول مدیریت آن ها به نیابت از مشتریان

– ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی به مشتریان به صورت مستقیم و غیر مستقیم (مدیریت پیمان و سایر) در زمینه فعالیت های مالی، بانکی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی